Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på Isoleringsbutiken. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen accepterar du användandet av cookies.
Jag förstårIsoleringsskolan

Allmänt om isolering

Historiskt sett har människan isolerat kroppen istället för byggnaderna man vistats i, men i takt med den ekonomiska tillväxten har kraven på komfort ökat. Stövlar och kofta har byts mot värmeslingor i golvet och isolering i huskroppen. Till en början så användes naturmaterial, exempelvis vass, torv, ull, spån och halm. I början av 1900-talet uppfanns mineralull, som tillsammans med petroliumbaserade material har dominerat sedan dess.

Fram till 1970-talet löstes komforten i våra hus genom att tillföra mycket energi, varav stora delar försvann ut ur de bristfälligt isolerade byggnaderna. Men i takt med att energipriserna stigit har isolering fått en allt mer framträdande roll i skapandet av hus med god komfort och låga driftkostnader. Med hjälp av isolering minimeras värmeläckaget vilket medför lägre uppvärmningskostnader.

De två vanligaste formerna av isolering är lösull och skivor.

Klimatsmart isolering?

Klimathotet har gått från en debatterad farhåga till realitet och idag är det viktigare än någonsin att husen som byggs och renoveras är energieffektiva och samtidigt snälla mot miljö och människa.

Vid en livscykelanalys av en byggnad framgår att en stor del av husets totala utsläpp sker redan i byggskedet, detta beror bland annat på att många byggmaterial är oerhört energikrävande vid tillverkningen. Undersökningar har visat att hela 50 % av en byggnads totala klimatbelastning sker i uppförandefasen.  Den isolering vi saluför är baserad på naturfiber som ger upphov till ett betydligt lägre koldioxidutsläpp än mineralull vid tillverkning.  

Man kan givetvis påstå att alla isoleringsmaterial, oavsett innehåll, är klimatsmarta då de i någon mån bidrar till minskad energianvändning. Vi anser dock att för att verkligen kunna kalla ett material klimatsmart och energieffektivt kan man inte uteslutande se till produktens isolerande förmåga utan måste även väga in energianvändandet vid tillverkningen.

Inom många branscher får man göra avsteg från prestanda eller funktionalitet när man väljer ”det miljövänliga alternativet”, detta gäller dock inte isolering. Isoleringsprodukter baserade på naturfiber har lika bra eller bättre isoleringsegenskaper som konventionell isolering.

Genom att använda naturfiberbaserade produkter kan du uppnå en energieffektiv, fuktsäker och hälsosam konstruktion som kan brukas i generationer. En byggnad som har låga utsläpp under hela dess livslängd, inklusive uppförandefasen. Det är vad vi kallar klimatsmart.

Kolsänka

Att använda organiska isoleringsmaterial minskar mängden växthusgaser i atmosfären, eftersom koldioxid lagras i isoleringsmaterialet.

Koldioxid binds i träd och växter genom fotosyntes, denna koldioxid frigörs sedan när materialet förmultnar eller bränns. Men istället för att återgå i detta kretslopp ligger koldioxiden som bundits i råvaran till isoleringsmaterialet i ditt hus. Koldioxiden är således borta ur kretsloppet och frigörs inte förrän isoleringen bränns eller på annat sätt bryts ner.

Detta förutsätter givetvis att nya träd planteras där råvaran till isoleringsmaterialet en gång växte, vilket också sker då våra leverantörer endast använder papper, trä och lin från hållbara källor. 

Lufttätt men inte ångtätt

Lufttät vill man alltid att byggnaden skall vara, tillåts fuktig luft komma in i klimatskalet, utifrån eller inifrån försämras inte bara isoleringsförmågan, utan då uppstår även risk för mögel. Det är heller inte ovanligt att byggfukt finns kvar i konstruktionen om det gått lite för fort vid uppförandet. Genom att använda en ångbroms istället för en ångspärr kan man bygga en lufttät men diffusionsöppen konstruktion, där eventuell fukt kan torka ur. En mer fuktsäker konstruktion helt enkelt. Luftutbytet skall ske genom en kontrollerad och proportionerlig ventilation. Man kan aldrig göra ett hus för lufttätt, däremot för ångtätt.

 

Vi får ofta frågan om vilka fördelar som våra isoleringsmaterial har. Då brukar vi svara:

  • Mycket bra praktiska isoleringsegenskaper
  • Hygroskopiska egenskaper
  • Bra värmekapacitet
  • Ingen risk för egenkonvektion
  • Betydligt lägre klimatpåverkan vid tillverkning
  • Behaglig installation som inte kliar
  • Möjlighet att bygga en diffusionsöppen konstruktion
  • Kolsänka, bidrar till att minska koldioxid i atmosfären

Vill du veta mer om vanliga begrepp och vad dom betyder? Kolla in vår ordlista här.

Byggbeskrivningar samt vidare läsning finner ni i spalten till höger.

Om ytterligare frågor eller funderingar uppstår är ni välkomna att höra av er till oss så skall vi göra vårt bästa för att besvara era frågor.